Видеопроповеди,  РАЗБОР ПИСАНИЯ,  Учение

1 Коринфянам 14 глава